สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
mod_vvisit_counterวันนี้23
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้58
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้304
mod_vvisit_counterเดือนนี้1119
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด90476

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คำนำค่ายพุทธบุตร อารยาภิวัทธน์


?ปุตฺต วตฺถุ มนุสฺสานํ เด็กทั้งหลายเป็นที่รองรับไว้ซึ่งมวลมนุษยชาติ?

ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ เคยกล่าวว่า ?เมื่อพิจารณาดูลักษณะสังคมของไทย ถ้าเรายอมรับว่าเราเป็นผู้ตาม และผู้รับแล้ว ก็ขอให้เรามาสร้างจิตสำนึกกันใหม่ มากระตุ้นเร้ากันว่า เราจะต้องพยายามเป็นผู้นำและเป็นผู้ให้ ต่อไปเยาวชนของเราจะต้องมีบุคลิกภาพ แนวความคิด จิตใจ และลักษณะของความเป็นผู้นำ และเป็นผู้ให้ เริ่มตั้งแต่ในชุมชนเล็ก ๆ ให้มีลักษณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความร่วมแรง ร่วมงาน ร่วมมือ ร่วมใจ ซึ่งขณะนี้เรากำลังเป็นปัญหาในเรื่องเหล่านี้...?

สภาพสังคมปัจจุบัน เต็มไปด้วยปัญหาอาชญากรรม อบายมุข ยาเสพติด พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ การทุจริต คอรัปชั่น การเบียดเบียน ต่อสู้ ข่มเหง และปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งที่รุนแรงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

สังคมให้การยอมรับโดยทั่วกันว่า เยาวชน คืออนาคตของชาติ ดังพุทธภาษิต ?ปุตตฺ วตฺถุ มนุสฺสานํ เด็กทั้งหลายเป็นที่รองรับไว้ซึ่งมวลมนุษยชาติ? ดังนั้นเยาวชนจึงจำเป็นต้องเป็นคนที่มีคุณภาพ สิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมาจากบ่อเกิดที่สำคัญ คือหลักพระศาสนา

จากคำปรารภของท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) คือสิ่งจุดประกายความคิด และเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับมูลนิธิบรรจงสนิท-สหปฏิบัติฯ จัดตั้งค่ายอารยาภิวัทธน์ขึ้น เมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

มูลนิธิบรรจงสนิท-สหปฏิบัติฯ ได้รับความเมตตาจากท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กรุณาตั้งชื่อโครงการให้ว่า ?ค่ายอารยาภิวัทธน์?

จุดมุ่งหมายสำคัญของค่ายอารยาภิวัทธน์ คือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ พัฒนา เด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถนำศักยภาพที่มีไปช่วยแก้ปัญหา และพัฒนาสังคมได้อย่างแท้จริง